หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organization
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชกฤษฏีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2536 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
LINKที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-938-1285
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-689-760 โทรสาร : 036-689-814
สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม 819,042 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์