หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organization
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
     
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี เดิมเป็นตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
ต่อมาได้แยกเป็นตำบลบ้านใหม่สามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี
นายบุญช่วย แสนแสง เป็นกำนันคนแรก ราษฎรของ
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ส่วนมากอพยพมาจากที่อื่น
  หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อประมาณ
ปีพ.ศ. 2493 ได้มีการย้ายที่อยู่ของชุมชนกลุ่มหนึ่ง
ภายใต้การนำของนายเคน คลอแก้ว
  ได้ผ่านมาพบที่ซึ่งเป็นที่ของหมู่บ้านในปัจจุบัน ซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน เป็นพื้นที่ราบลุ่มสามารถปลูกข้าวได้
และได้ถากถางพื้นที่ออกเป็นวงกว้างเพื่อทำการเกษตรและจับจองที่ดินทำกิน ในเวลาต่อมา
ได้มีผู้เข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มาอยู่ก่อนต้องการมีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นจึงได้มีการเช่า
หรือซื้อที่ดินทำกิน เพื่อจะมีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ต่อมาได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากประชากร
ในหมู่บ้านมาจากหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคกลาง การพูดสำเนียงก็ไม่เหมือนกัน
ประเพณีก็ไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันด้วยความสงบ เนื่องจากทุกคนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านใหม่สามัคคี”
 
    หมู่ที่ 2 บ้านโป่งสามหัว  
      หมู่บ้านโป่งสามหัว หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ก่อนจะตั้งเป็น  
  หมู่บ้านโป่งสามหัวนั้น พื้นที่เป็นป่า บริเวณโดยรอบของหมู่บ้านมีแต่ภูเขาและป่า มีพื้นที่เป็นดินโป่งซึ่งเป็นดินที่มีแร่ธาตุมาก สัตว์ป่าชอบลงมากินดินแถวนั้น เพราะมีบริเวณที่เป็นดินโป่งมากมายจนกระทั่งมีผู้คนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัย
เห็นว่ามีสัตว์ลงมากินดินโป่งมาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “บ้านโป่งสามหัว”
 
    หมู่ที่ 4 บ้านซับหินขวาง  
      หมู่บ้านซับหินขวาง หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เริ่มตั้งเมื่อปี 2500  
  โดยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านได้อพยพมาจากบ้านชอนสารเดช และตำบลโพธิ์เก้าต้นเนื่องจากความยากจน
จึงย้ายที่ทำกินใหม่และที่ดินแถวนี้ไม่ได้ซื้อที่มาของชื่อหมู่บ้านคือ เมื่อก่อนมาน้ำซับไหลผ่านและ มีหินขวางลำธารอยู่
ชาวบ้านได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้โดยน้ำ จะมีใช้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเป็นน้ำซับ จึงได้ตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านซับหินขวาง”
 
    หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3 บ้านซับม่วง และหมู่ที่ 6 บ้านโศกดินแดง  
      เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ ข้อมูลต่างๆ ยังไม่มากพอว่าความเป็นมาอย่างไร แต่เท่าที่ผู้วิจัยได้พูดคุยซักถาม  
  จากผู้นำชุมชนคือที่มาของหมู่บ้านจะตั้งชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์เช่น มีหนองน้ำแบ่งระหว่างหมู่บ้าน จึงชื่อหนองสองตอน มีหนองสองตอนเหนือและหนองสองตอนใต้หมู่บ้านซับม่วง ก็จะมีดินที่ซับน้ำไว้ได้ เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำซับใต้ดินตลอดทั้งปีเหมาะกับการปลูกพืชไร่ หมู่บ้านโศกดินแดง จะตั้งชื่อตามลักษณะสีของดิน เพราะดินที่นี้จะเป็นดินแดง
เป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่ปลูกมันสำปะหลัง
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีเ
ดิมเป็นสภาตำบลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามระราชบัญญัติ
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านโป่งสามหัว อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
35,000 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 104 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล 11 กิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 
 
แผนที่
 
ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตำบลนิยมชัย
อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี์
หมู่ 4
บ้านซับหินขวาง
หมู่ 3
บ้านซับม่วง
หมู่ 2
บ้านโป่งสามหัว
หมู่ 6
บ้านโศกดินแดง
หมู่ 5
บ้านหนองสองตอน
หมู่ 1
บ้านใหม่สามัคคี
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
 
ตำบลนิคมลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี์่
 
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,052 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,509 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44
  หญิง จำนวน 1,543 คน คิดเป็นร้อยละ 50.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 970 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 17.32 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านใหม่สามัคคี 325 327 652 241
2 บ้านโป่งสามหัว 180 203 383 107
3 บ้านซับม่วง 250 249 499 140
4 บ้านซับหินขวาง 434 433 867 285
5 บ้านหนองสองตอน 171 182 353 110
6 บ้านโศกดินแดง 149 149 298 87
รวม 1,509 1,543 3,052 970
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-938-1285
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-689-760 โทรสาร : 036-689-814
สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม 819,104 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์