หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายวิชัย งามเสงี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
Banmaisamakkee Subdistrict Administrative Organization
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่
ประเภทข้าวโพด อ้อย ยาสูบ มันสำปะหลัง รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปอุตสาหกรรมครัวเรือน
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาอยู่บนที่สูงบางส่วนพื้นที่
ของดินทั่วไปเป็นดินตกตะกอนปนทรายและดินลูกรัง
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่
และเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
 
   
เป็นลักษณะร้อนชื้น ตำบลบ้านใหม่สามัคคีอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 36 องศา ระยะหลังพื้นค่อนข้างแห้งแล้ง อากาศร้อน
จะยาวนานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 40 องศา ฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน แต่มักจะประสบฝนทิ้งช่วงทุกปี ฤดูหนาว
จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่จะหนาว
เป็นช่วงๆ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20 องศา แบ่งเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
  ฤดูร้อน ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
  ฤดูหนาว ระหว่างช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
     
มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้
  งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
  งานประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม
  งานประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม
  งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องจักสาน
  ภาษาถิ่น เป็น ลาวพวน
 
การศึกษาในตำบล
 
   
สถานศึกษาภายในเขตความรับผิดชอบ ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านใหม่สามัคคี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านชับหินขวาง
  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี
  เจ้าหน้าที่ อสม.
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 6 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
         
  สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 1 แห่ง
  ตู้บริการประชาชนบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 1 แห่ง
  จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
การเดินทางระหว่างอำเภอและจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์
เป็นสำคัญ โดยใช้เส้นทางที่สำคัญ ได้แก่
  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2321 (สายลำนารายณ์ สระโบสถ์)
  ทางสัญจรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นถนนลูกรัง
และถนนหินคลุก
 
แหล่งน้ำ
 
   
  อ่างเก็บน้ำโป่งสามหัว หมู่ที่ 2
  อ่างเก็บน้ำบ้านซับหินขวาง หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-938-1285
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-689-760 โทรสาร : 036-689-814
สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม 819,111 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์